Kovovýroba - Plastová výroba

ing. Milan Dohnal – FORSET, Zlín, Česká republika

Silikonové kaučuky

LUKOPREN N 1000

lukoprenVulkanizuje po přídavku Lukoprenu Katalyzátoru na čirou silikonovou pryž o nízké mechanické pevnosti.Je používán k zalévání součástek v elektrotechnice a elektronice.Lukoprenem N 1000 lze pružně spojovat hladké plochy (sklo, krystaly) v optice a při výrobě skleněných uměleckých děl.Povrchy spojovaných ploch je nezbytné natřít Lukoprenem Primerem. Není určen k výrobě forem.

Barva: transparentní, možnost probarvování anorganickými pigmenty.

Balení: kanystr 25 kg.

Viskozita 2,0 - 2,5 Pa. s/20°C
Hustota 980 kg/m³
Dávkování Lukoprenu katalyzátoru 2,0 - 4,0 hm. %
  2,0 - 4,0 obj. %
Tvrdost < 30°ShA
Pevnost v tahu -
Tažnost -
Lineární smrštění -
Tepelná odolnost -50 až +180°C
Skladovatelnost 12 měsíců
PND 47-308-87
SKP 24.16.57

LUKOPREN N 1522

lukoprenJe univerzálním typem. Slouží k výrobě pružných forem pro odlévání synt. pryskyřic, sádry, vosku, betonu, nízkotajících kovů (cín a jeho slitiny). Dále se používá k výrobě rozebiratelných těsnění pro tepelná zařízení jako jsou elektrické pece a sušárny, vakuová zařízení, chladící agregáty, k výrobě nejrůznějších těsnění apod., k zalévání v elektrotechnice.

Barva: krémová, omezená možnost probarvování.

Balení: kartonek 1kg (včetně Lukopren Katalyzátoru), kbelíky 5kg a 10kg.

Viskozita 10 - 15 Pa. s/20°C
Hustota 1250 kg/m³
Dávkování Lukoprenu katalyzátoru 2,0 hm. %
  2,5 obj. %
Tvrdost 51°ShA
Pevnost v tahu 1,9 MPa
Tažnost 120 %
Lineární smrštění max. 0,5 %
Tepelná odolnost -50 až +180°C
Skladovatelnost 12 měsíců
PND 47-307-87
SKP 25.13.20

LUKOPREN N 1725

lukoprenJe kaučuk s omezenou stékavostí.Proto se používá pro nanášení stěrkováním a šikmých a svislých plochách při výrobě velkých forem (sochy), vhodný pro restaurátory.Ve zvláštních případech je možno upravit jej pomocí Lukoprenu N 1000 (konzistence) nebo Lukosilu M 500 (tvrdost) v množství max. 15% hmot.

Barva: okrová, nelze probarvit.

Balení: kartonek 1kg (včetně Lukopren Katalyzátoru), kbelík 5kg.

Viskozita 190 - 250 Pa. s/20°C
Hustota 1250 kg/m³
Dávkování Lukoprenu katalyzátoru 2,0 hm. %
  2,5 obj. %
Tvrdost 55 - 60 °ShA
Pevnost v tahu 2,9 MPa
Tažnost 110 %
Lineární smrštění max. 0,5 %
Tepelná odolnost -50 až +180°C
Skladovatelnost 12 měsíců
PND 47-307-87
SKP 25.13.20

LUKOPREN N Super

lukoprenJe kaučuk s nejnižší viskozitou, s výbornou stékavostí a věrností otisků.Dobře kopíruje i velmi jemné reliéfy.Využívá se v defektoskopii.

Barva: transparent a světle modrá, dobré probarvování (transparent)

Balení: kartonek 0,9 kg (včetně Lukopren Katalyzátoru), kbelík 5 kg.

Viskozita 6 - 10 Pa. s/20°C
Hustota 1240 kg/m³
Dávkování Lukoprenu katalyzátoru 2,5 hm. %
  2,5 obj. %
Tvrdost 30 - 35 °ShA
Pevnost v tahu 1,4 MPa
Tažnost 200 %
Lineární smrštění max. 0,6 %
Tepelná odolnost -50 až +180°C
Skladovatelnost 12 měsíců
PND 47-307-87
SKP 25.13.20

LUKOPREN N 5221

lukoprenJe středně viskózní pasta, která má po zvulkanizování na silikonovou pryž výrazně vyšší tažnost a odolnost vůči natržení.Z tohoto důvodu se doporučuje především na výrobu náročnějších forem a výrobu tenkovrstvých forem.

Barva: slonová kost, dobré probarvování

Balení: kartonek 0,9 kg (včetně Lukopren Katalyzátoru), kbelík 5 kg.

Viskozita 14 Pa. s/20°C
Hustota 1100 kg/m³
Dávkování Lukoprenu katalyzátoru 1,5 hm. %
  1,7 obj. %
Tvrdost 23°ShA
Pevnost v tahu 1,7 MPa
Tažnost 340 %
Lineární smrštění max. 0,4 %
Tepelná odolnost -50 až +180°C
Skladovatelnost 12 měsíců
PND 47-308-87
SKP 24.16.57

LUKOPREN N 5541

lukoprenJe viskózní pasta, která po zvulkanizování vytváří silikonovou pryž s vysokou tepelnou odolností.Kromě vybraných plniv obsahuje i tepelný stabilizátor silikonového pojiva.Je určen pro výrobu forem pro odlévání nízkotavných kovů (olovo, cín, antimon) do teplot 320°C a pro výrobu tepelně odolných těsnění.

Barva: cihla, nelze probarvit

Balení: kartonek 1 kg (včetně Lukopren Katalyzátoru), kbelík 5 kg.

Viskozita 20 Pa. s/20°C
Hustota 1200 kg/m³
Dávkování Lukoprenu katalyzátoru 1,5 hm. %
  1,8 obj. %
Tvrdost 50 - 55 °ShA
Pevnost v tahu 2,2 MPa
Tažnost 120 %
Lineární smrštění max. 0,5 %
Tepelná odolnost -50 až +250°C (krátkodobě až +320°C)
Skladovatelnost 12 měsíců
PND 47-299-02
SKP 25.13.20

LUKOPREN N 6681

lukoprenJe kaučuk se zvýšenou tepelnou vodivostí.Je určen k zalévání součástek v elektrotechnice v místech, kde je potřeba zvýšená tepelná vodivost materiálů, např. zalévání transformátorů.Není určen pro výrobu forem jako běžné silikonové dvousložkové kaučuky.

Barva: holubičí šeď, dobré probarvování

Balení: kartonek 1 kg (včetně Lukopren Katalyzátoru), kbelík 5 kg.

Viskozita 19 Pa. s/20°C
Hustota 1580 kg/m³
Dávkování Lukoprenu katalyzátoru 1,5 hm. %
  2,4 obj. %
Tvrdost 57°ShA
Pevnost v tahu 2,2 MPa
Tažnost 70 %
Lineární smrštění max. 0,5 %
Tepelná odolnost -50 až +180°C
Skladovatelnost 12 měsíců
PND 47-298-03
SKP 25.13.20

LUKOPREN N 8100

lukoprenJe vysokopevnostní kaučuk o vyšší viskozitě.Po zvulkanizování na silikonovou pryž získává vysokou mechanickou a chemickou odolnost.Je určen k výrobě náročných forem, kopírování složitých reliéfů a přípravě tzv. svlékacích forem.Díky chemické odolnosti lze připravovat odlitky z epoxidových, polyuretanových nebo polyesterových pryskyřic. Pro Lukopren N 8100 je možné použít pouze Lukopren Katalyzátor 8A!

Barva: zelená, nelze probarvovat

Balení: kartonek 0,9 kg (včetně Lukopren Katalyzátoru 8A), kbelík 5 kg.

Viskozita 50 Pa. s/20°C
Hustota 1115 kg/m³
Dávkování Lukoprenu katalyzátoru 3,0 hm. %
  3,13 obj. %
Tvrdost 23°ShA
Pevnost v tahu 2,25 MPa
Tažnost 450 %
Lineární smrštění max. 0,5 %
Tepelná odolnost -50 až +180°C
Skladovatelnost 12 měsíců
PND 47-296-06
SKP 25.13.20

LUKOPREN N 8200

lukoprenJe stejně charakterizován jako Lukopren N 8100. Ve srovnání s Lukoprenem N 8100 vykazuje Lukopren N 8200 nižší viskozitu a tím tedy lepší zatékavost pasty,její snadnější zpracovatelnost a rychlejší odchod vzduchových bublin.

Lukopren N 8200 je snadno zpracovatelná kaučuková pasta s velmi dobrou zatékavostí. Smísením Lukoprenu N 8200 se 4% hmot. Lukopren Katalyzátoru 8A vzniká silikonová pryž s vyšší pevností a zvýšenou odolností vůči natržení. Lukopren N 8200 je vhodný k výrobě náročnějších výrobků ze silikonové pryže,kde je vyžadována vyšší odolnost vůči mechanickému a chemickému poškození.

Barva: žlutá

Balení: kartonek (pasta+40 g Lukopren Katalyzátoru 8A+pipeta) 900 g, kbelík 5 kg,lahvička Lukopren Katalyzátor 8A (pro kbelík 5 kg) 200 g

Viskozita 19.000 mPa.s
Hustota 1110 kg/m³
Dávkování Lukoprenu katalyzátoru 8A 4,0% hmot (4,17% obj)
Tvrdost 24°ShA
Pevnost v tahu 1,94 MPa
Tažnost 330 %
Lineární smrštění 0,5 %
Tepelná odolnost -50 až +180°C
Skladovatelnost 12 měsíců
PND 47-296-06
SKP 25.13.20

 

ing. Milan Dohnal – FORSET, Ing. Milan Dohnal, Vývoz 5423, 760 01 Zlín, Česká republika, www.forset.cz