Kovovýroba - Plastová výroba

ing. Milan Dohnal – FORSET, Zlín, Česká republika

Silikonové hydrofobizační přípravky

VODOU ŘEDITELNÉ - LUKOFOB 39

lukopren S 6400 alt="lukofob" />Žlutá až Žlutohnědá kapalina silně alkalické reakce, bez zápachu, neomezeně mísitelná s vodou. Účinnou složkou je metylsilanolát draselný. Lukofob 39 je dodáván jako koncentrát, který se ředí vodou.Míra naředění závisí na porezitě podkladu a způsobu aplikace.

Použití: hydrofobizace všech porézních silikátů jako omítka, plynosilikát, beton, pískovec, cihly, pálená střešní krytina.Naředěný roztok Lukofobu 39 v poměru 1:10 lze též použít pro beztlakou chemickou injektáž zdiva zamokřeného vzlínající zemní vlhkostí.Technologický postup injektáže je popsán v samostatném prospektu.

Ředění:

  • 1:10-20 - vápenné omítky, beton, lignátové desky (stříkáním nebo nátěrem)
  • 1:20-40 – cihelné zdivo, pálená střešní krytina (stříkáním nebo nátěrem)
  • 1:50-100 – pálená střešní krytina (máčením)

Lukofob 39 se nanáší v jedné vrstvě tak, aby došlo k jeho úplnému vsáknutí do podkladu.Při nízkém naředění nebo nesprávném způsobu aplikace hrozí riziko vzniku výkvětů.

Balení: láhev 1l (karton 4ks), kanystr 30kg, kontejner cca 1000kg.

Obsah netěkavých složek 36-43 % hmot
Obsah účinné látky 17 - 23 % hmot
Hustota 1270 - 1300 kg/m³
pH 13
Bod tuhnutí pod -10°C
Orientační spotřeba 0,25 l na 1m²
  1,5 l při máčení
Skladovací teplota -10 až +40°C
Skladovatelnost 24 měsíců
PND 47-354-90
SKP 24.66.48

VODOU ŘEDITELNÉ - LUKOFOB ELX

lukofobMléčně bílá nízkoviskozní kapalina, neomezeně mísitelná s vodou, obsahuje xylen. Účinnou složkou je metylsilikonová pryskyřice emulgovaná ve vodě.
Lukofob ELX je dodáván jako koncentrát, který se ředí vodou.Míra naředění závisí na porózitě podkladu a způsobu aplikace.

Použití: hydrofobizace akrylátových strukturních omítek, povrchů s menšími póry, tmavých ploch a tam, kde je požadováno zvýraznění povrchové struktury ošetřovaného materiálu.Např. přírodní a umělé pískovce, vymývaný beton. Netvoří výkvěty.

Ředění:

  • 1:6-10 - vápenné omítky, beton, lignátové desky (stříkáním nebo nátěrem)
  • 1:10-15 - cihelné zdivo, pálená střešní krytina (stříkáním nebo nátěrem)
  • 1:50-100 - pálená střešní krytina (máčením)

Balení: kanystr 25 kg

Obsah netěkavých složek min 37 % hmot
Obsah účinné látky min 32,5 % hmot
Viskozita 60 - 80 mPa s/°C
Hustota 1000 - 1010 kg/m³
pH 2 - 7
Bod vzplanutí nad +20°C
Emulgační systém neionogenní
Orientační spotřeba -0,25 až 0,3 l/m²
Skladovací teplota -5 až +30°C
Skladovatelnost 6 měsíců
PND 47-459-95
SKP 24.66.48

ROZPOUŠTĚDLOVÉ - LUKOFOB Klasik

lukofobČirá kapalina, nemísitelná s vodou, s nevýrazným zápachem.Účinnou složkou je metylsilikonová pryskyřice rozpuštěná v organickém bezaromátovém rozpouštědle s nižší hořlavostí. Lukofob Klasik je určen pro přímé použití, dále se neředí.

Použití: hydrofobizace silikátových materiálů s malými póry a tam, kde se vyžaduje jeho co největší penetrace do hmoty.Jedná se o přírodní a umělý kámen, pískovec, vápenec, lícové cihly a pásky, neglazovanou dlažbu, nízkonasákavý beton, omítky tmavších odstínů, při ochraně a konzervaci památek a tam,kde je požadováno zvýraznění struktury. Netvoří výkvěty.

Balení: plechovka 1 l,plechovka 13 kg; kanystr 25kg

Obsah účinné látky min. 4,8% hmot
Viskozita max. 1 mPa s/20°C
Hustota 790 - 800 kg/m³
Bod vzplanutí nad 50°C
Mísitelnost s vodou nemísitelný
Orientační spotřeba 0,05 - 0,3 l/m² podle savosti podkladu
Skladová teplota do + 30°C
Skladovatelnost 24 měsíců
PND 47-358-00
SKP 24.66.48

ROZPOUŠTĚDLOVÉ - Silikonové napouštědlo

 Silikonové rozpouštědloČirá kapalina, nemísitelná s vodou, s nevýrazným zápachem.Účinnou složkou je metylsilikonový polymer rozpuštěný v organickém bezaromátovém rozpouštědle s nižší hořlavostí. Silikonové Napouštědlo je určeno pro přímé použití, dále se neředí.

Použití: pro finální ošetření provedených obkladů a dlažeb napouštěním.Zajišťuje ochranu povrchu spárovacích malt a obkladových prvků hydrofobizací, snižuje možnost znečištění barevných spár a náchylnost obkladů a dlažeb ke tvorbě výkvětů.Usnadňuje údržbu obkladů a dlažeb.

Balení: plechovka 1 l.

Obsah účinné látky min. 4,8% hmot
Viskozita max. 1 mPa s/20°C
Hustota 800 kg/m³
Bod vzplanutí nad 60°C
Mísitelnost s vodou nemísitelný
Orientační spotřeba 0,1 - 0,3 l/m² podle savosti podkladu
Skladová teplota do + 30°C
Skladovatelnost 24 měsíců
PND 47-359-01
SKP 24.66.48

VODOU ŘEDITELNÉ - LUKOFOB ME

lukofobNažloutlá až nahnědlá , slabě zakalená kapalina. Účinnou složkou je metyltrietoxysilan.

Použití: surovina pro přípravu infúzní kapaliny k vytváření příčných hydroizolačních clon proti vzlínání zemní vlhkosti zdiva, hydrofobizační a zpevňující přísada omítek, pojivo speciálních nátěrů.Při aplikaci se ředí etanolem nebo vodně – alkoholickým roztokem.

Balení: sud 180kg

Obsah účinné látky min. 80% hmot
Viskozita max. 5 mPa s/20°C
Hustota 895 kg/m³
Bod vzplanutí 143,5 °C
Mísitelnost s vodou nemísitelný
Skladová teplota do + 30°C
Skladovatelnost 12 měsíců
PND 47-350-91
SKP 24.66.48

 

ing. Milan Dohnal – FORSET, Ing. Milan Dohnal, Vývoz 5423, 760 01 Zlín, Česká republika, www.forset.cz